FaJJn fyzioterapie

Nabídka služeb :

 • funkční poruchy pohybového aparátu
 • bolestivé stavy
 • sportovní fyzioterapie, fyziofitness
 • DNS – dynamická neuromuskulární stabilizace ( metoda doc. Pavla Koláře)
 • SMS – senzomotorická stimulace a stabilizace pohybového systému
 • degenerativní onemocnění kloubů končetin a páteře
 • VDT (vadné držení těla, skoliózy)
 • poúrazové stavy
 • metoda Mojžíšové, ženská sterilita
 • individuální terapie v těhotenství a po porodu
 • dechová gymnastika
 • kineziotape

 

Ceník výkonů rehabilitace : 

Kineziologický rozbor, vstupní vyšetření, anamnéza, následná první terapie, instruktáž, návrh dalších rehabilitačních postupů (cca 60 min)      550,- Kč

 Následná terapie stanovená na základě kineziologického rozboru:

 45 minut  400,- Kč

 30 minut  250,- Kč

 Fyziofitness   ( 60 minut)  500,- Kč

 

FYZIOFITNESS

Fyziofitness  je vzájemné propojení diagnostických a terapeutických postupů

společně s posilováním ve fitness centrech.

Posilování na strojích, s činkami, s využitím pomůcek (TRX, BOSU, balanční senzomotorické pomůcky aj. ) Cílem tohoto zdravotně orientovaného posilování je zlepšení držení těla a úprava svalových dysbalancí a  nastavení správných vzorců pohybového stereotypu.

Je vhodný nejen pro sportovce, kteří chtějí zvyšovat svou výkonnost,  ale i pro běžnou populaci, kterým není lhostejná jejich fyzická kondice. Dále je vhodný  lidi  se zdravotním omezením  nebo funkčními poruchami pohybového aparátu. Při této pohybové aktivitě jsou vždy striktně  dodržovány zásady v souladu s individuálními potřebami daného člověka.

 

J itka Jirušová
tel: 776 657 523,
email: jitka.jirusova@c-box.cz